ENGLISH UNIVERSITY Online

Jazyková študovňa


Study Hall

Nájdete tu testy na rôzne gramatické javy, precvičovanie frázových a nepravidelných slovies a posluchové cvičenia. Pokračujte výberom úrovne a druhu cvičenia, o ktoré máte záujem.

Phrasal verbs

take upTAKE UPThat big clock takes up too much space in the small hall. It will have to go.The phrasal verb in text

Úroveň Začátečníci A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8

Úroveň Mírně pokročilí A2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Úroveň Středně pokročilí B1-B2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6

Úroveň Pokročilí C1-C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

© 2003–2020 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.