ENGLISH UNIVERSITY Online

Business English Online


Business English Online

Učte sa obchodnú angličtinu svojim vlastným tempom, zvoľte si úroveň a tému, ktorá Vás zaujíma. Nájdete tu vysvetlenie a precvičovanie obchodnej korešpondencie, slovíčok a čítania v troch úrovniach. To všetko so zameraním na praktické situácie v zamestnaní.

Úroveň Essential A2

1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R 11 12 13 14 15 R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R
1 2 3

Úroveň Practical B1-B2

1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R 11 12 13 14 15 R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R
1 2 3

Úroveň Advanced C1-C2

1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R 11 12 13 14 15 R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 R
1 2 3

© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.