ENGLISH UNIVERSITY Online

Návod na štúdium

Ako začať

Kurz

Absolvovanie ENGLISH UNIVERSITY Online predstavuje ukončené štúdium štandardných piatich úrovní jazykovej znalosti: ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE a ADVANCED. Každá úroveň obsahuje 30 lekcií a každá lekcia 11 krokov (úvodný test, lekcia, cvičenie 1, 2 a 3, čítanie, slovíčka 1 a 2, test z lekcie, bonusový posluch, výukové videá). Úspešné ukončenie každej úrovne je potvrdené certifikátom.

Súčasťou kurzu je gramatická hra, "Great Grammar Game", ktorá fakticky supluje tradičné rozraďovacie testovanie. Počas hry získavate body, ktoré Vás na začiatku štúdia zaradia do konkrétnej úrovne a lekcie, alebo Vás môžu posunúť vpred i v jeho priebehu. Tieto lekcie a úrovne, ktoré úspešným hraním hry preskočíte, Vám budú sprístupnené a Vy sa k nim môžete vracať, opakovať si a testovať sa. To už však nebude mať vplyv na počet bodov dosiahnutých normálnym štúdiom alebo hraním hry.

V každej lekcii je potrebné prejsť najskôr úvodným testom, a podľa jeho úspešnosti Vám budú sprístupňované ďalšie fázy (cvičenia, testy, ďalšie lekcie a úrovne). Pri prechode z nižšej úrovne na vyššiu (ELEMENTARY – PRE-INTERMEDIATE – INTERMEDIATE...) je podmienkou vždy splniť záverečný test v danej úrovni. Po jeho absolvovaní prejdete do ďalšej úrovne; pri neúspešnom pokuse budete vrátení späť do úrovne, z ktorej ste test skladali a musíte sa pokúsiť prejsť testom znovu.

Testy a cvičenia v lekciách sú vyhodnocované podobným spôsobom ako gramatická hra: Body získané správnou odpoveďou sú sčítané a úspešnosti minimálne 70% je Vám umožnený ďalší postup. Pri neúspechu je potrebné vrátiť sa späť a pokračovať v štúdiu danej lekcie. Každý test či cvičenie je po kliknutí na tlačidlo „Odoslať“ vyhodnotený zobrazením zhrnutia s podrobným rozpisom chýb. Na jeho základe je povolený či odopretý ďalší postup v štúdiu. Elektronické vyhodnocovanie Vašich študijných výsledkov je rýchle a presné, berte ho ako pozitívnu výzvu. Uspieť v ňom znamená skutočne vedieť a rozumieť!

Hra

Gramatická hra ("Great Grammar Game") sú systematicky generované a obmieňané otázky, v ktorých sa doplňujú slovíčka či výrazy. Po zahájení hry sa Vám zobrazí veta a Vy sa snažíte v danom časovom limite doplniť správnu alternatívu. Hra je rozdelená do 15 úrovní od GREENHORN až po MASTER OF ENGLISH GRAMMAR. Každá úroveň obsahuje 10 – 30 otázok a úloh. Po úspešnom splnení jednej úrovne sa hra zastaví a Vy máte možnosť pokračovať ďalšou úrovňou, alebo hru ukončiť a vrátiť sa k štúdiu lekcií. Štruktúru hry (názvy herných úrovní s ekvivalentmi študijných úrovní) nájdete pod odkazom „Mapa hry“ v pravom stĺpci.

Časový limit na jednu otázku sa v rôznych úrovniach líši. Keď zodpoviete otázku nesprávne, dostanete novú, gramaticky podobnú otázku. Ak sa pomýlite znova, pokračujete ďalej. Hra je vyhodnocovaná percentom úspešnosti, v ktorom sa sčítajú body za správne odpovede a body za čas. Vyhodnotenie hry sa Vám ukáže vždy pri ukončení úrovne, na ktorej hráte. Hru môžete hrať až do okamžiku, kedy už nezvládnete danú úroveň. Potom sa Vám sčítajú body, ktoré Vás zaradia do zodpovedajúcej úrovne a lekcie v štúdiu ENGLISH UNIVERSITY Online.

Hru môžete hrať len jedenkrát denne. V hre môžete pokračovať kedykoľvek v ďalších dňoch, a to od úrovne, na ktorej ste skončili. Ak úspešne postúpite v hre do ďalších herných úrovní, hra Vás može posunúť vpred aj v štúdiu a môžete tak preskočiť niekoľko lekcií či úrovní štúdia. Lekcie a úrovne, ktoré hraním hry preskočíte, Vám budú sprístupnené – môžete sa k nim vracať, opakovať si lekciu, cvičenia alebo sa testovať. Takéto opakovanie však už nebude mať vplyv na počet bodov dosiahnutých bežným štúdiom či hraním hry.


© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.