ENGLISH UNIVERSITY Online

Úroveň Mírně pokročilí A2-B1

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Lekcie v tejto úrovni:

1. Minulý čas prostý 16. Modální slovesa 1
2. Předpřítomný čas prostý 17. Nepřímá řeč
3. Budoucí čas s použitím GOING TO vs. WILL 18. Opakování, Everyday English
4. Podmiňovací způsob 1 19. Předpřítomný čas průběhový
5. Minulý čas prostý vs. minulý čas průběhový 20. Otázky
6. Opakování, Everyday English 21. Vztažná zájmena
7. Přídavná jména 22. Předložky
8. Členy 23. Tázací dovětky
9. Trpný rod 24. Opakování, Everyday English
10. Gerundivum a infinitiv 25. Modální slovesa 2
11. Infinitive of purpose 26. Frázová slovesa 1
12. Opakování, Everyday English 27. Přehled časů
13. Počitatelnost 28. Slovosled a spojky
14. Nějaký, žádný a každý 29. Frázová slovesa 2
15. Podmiňovací způsob 2 30. Opakování, Everyday English

Závěrečný test

Pro uzavření studia této úrovně a pokračování ve studiu následující úrovně musíte projít všemi lekcemi a závěrečným testem.


© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.