ENGLISH UNIVERSITY Online

Úroveň Začátečníci A1-A2

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Lekcie v tejto úrovni:

1. Sloveso být – TO BE 16. Předložky
2. Základní gramatika 17. Budoucí čas s použitím GOING TO
3. Zájmena v pádě, tvary sloves 18. Opakování
4. Tvoření záporu, otázky a tázací zájmena 19. Modal verbs
5. Vazba THERE IS a THERE ARE, členy 20. Trpný rod
6. Opakování 21. Přítomný čas prostý a průběhový
7. Sloveso CAN, časové předložky 22. Minulý průběhový
8. Minulý čas slovesa TO BE 23. Otázky
9. Minulý čas prostý 24. Opakování
10. Minulý čas – zápor a otázka 25. Počitatelnost
11. Budoucí čas, příslovce 26. Nějaký a žádný
12. Opakování 27. Předpřítomný čas
13. Stupňování přídavných jmen 28. Vztažná zájmena
14. Fráze Rád bych... 29. Spojovací slova (spojky)
15. Přítomný průběhový čas 30. Opakování

Závěrečný test

Pro uzavření studia této úrovně a pokračování ve studiu následující úrovně musíte projít všemi lekcemi a závěrečným testem.


© 2003–2024 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0eu. Facebook Find us on Facebook.